โรงเรียนมีมาตราการทำความสะอาด กรณีเกิดโรคติดต่อ

.. เมื่อต้องปิดห้องเรียน..

โรงเรียนมีมาตราการทำความสะอาด กรณีเกิดโรคติดต่อและต้องปิดห้องเรียนดังนี้

ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ ของเล่นในห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และนำออกตากแดด

มาตรการที่สำคัญคือ

ทางโรงเรียน จะอบพ่นฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องน้ำและบริเวณโถงทางเดิน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา โดยหัวฉีดสามารถพ่นกระจายน้ำยาได้อย่างละเอียดมาก ทำให้น้ำยาสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อม ปราศจากการเจือปนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายทุกชนิด ปราศจากสารเคมีทุกชนิด โดยน้ำยาดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว จากประเทศสิงคโปร์

และได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อแก้ว คุณแม่แอน (น้องพอดี ป.๒) และทีมงานจากบริษัท บางกอกขาวการค้า จำกัด
ที่เอื้อเฟื้อกับทางโรงเรียนเสมอมา ในการนำทีมงานมาอบพ่นฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ