“ต้นเหตุแห่งตน” ประถม ๕

การเรียนรู้ เข้าใจถึงสรรพสิ่ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุ ตามปัจจัย เรียนรู้ตนเอง ถึงปัจจัยที่เป็นกุศลและใช้ชีวิตอย่างมีสติ เชื่อมโยงถึงปัจจัยหลายๆ อย่างที่รวมเป็นตนเอง เข้าใจตนเองและสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เป็นสิ่งที่เด็กๆ ประถม ๕ ได้เรียนในเทอมนี้

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดเทอม นำมาสู่การจัดนิทรรศการที่นำเสนอในรูปแบบ “ตลาดนัดโบราณ” โดยก่อนจะเริ่มเข้าฐานนิทรรศการ เด็กๆ ได้จัดการแสดง ๔ ภาค ให้ผู้ปกครองได้รับชม จากนั้นเป็นฐานนิทรรศการในรูปแบบตลาดโบราณ ภายในตลาดโบราณ จะมีกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ในแต่ละวิชา โดยนำกิจกรรมบางส่วนในชั้นเรียนมาถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้รับทราบและได้ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กๆ เช่น

ฐานการเล่นปิงปองเปิดแผ่นป้าย ที่นำวิชาภาษาไทยและวิชาพละศึกษามาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นเกมสนุกๆ ให้ผู้ปกครองได้ร่วมเล่น และฝึกความสามัคคี ทบทวนคำสุภาษิตและสำนวนไทย ฐานสังคมและประวัติศาสตร์ ที่นำสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ มาเป็นเกมให้ได้ทบทวนความรู้

ในฐานวิทยาศาสตร์ เด็กๆ นำการเรียนรู้เรื่องของการดูแผนที่ดาว นำมาให้ผู้ปกครองได้ลองใช้ด้วยตนเอง และยังมี เกม “Block buster” ในฐานภาษาอังกฤษ, เกมเรื่อง “มุม” ในฐานคณิตศาสตร์ และนิทานภาษาตน ที่ให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ

การจัดกิจกรรม “ประถมเปล่งบานของระดับชั้นประถม ๕” ในครั้งนี้นอกจากจะได้เห็นการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอดทั้งเทอมแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้เกิดความคิดเชื่อมโยง และการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองตลอดทั้งงาน ทำให้เด็กๆ ได้เห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ ได้รู้จักตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง รู้ถึง “ต้นเหตุแห่งตน” อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

รับชมการแสดงของระดับชั้นประถม ๕ ในลิ้งก์ด้านล่างค่ะ
https://youtu.be/Uw3IzIQ8v9w