พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนทอสีจัด “พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐” เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังสามัคคี ความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรในวาระที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา โดยมีคุณครูอ้อน บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นเป็นกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีตัวแทนคุณครู และนักเรียนระดับชั้นประถม ๕ กล่าวบทอาเศียรวาทและรำประกอบบทอาเศียรวาท แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ต่อมาตัวแทนเด็กนักเรียนอ่านเรียงความในหัวข้อ “หมวกฟ้าผ้าพันคอเหลือง”

ต่อจากนั้นตัวแทนผู้ปกครองขึ้นมาเล่าถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑๐ ลำดับสุดท้ายตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถม ๕ ประถม ๑ คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมกันขับร้องเพลง “มาร์ชวชิราลงกรณ์” และเพลง “ชาวศิวิไลซ์”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขออนุโมทนา ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนประถม ฝ่ายจัดกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนระดับชั้นประถม ๕ และประถม ๑ ซึ่งเป็นแม่งาน ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอน และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ