มนต์รักเพลงไทย

กิจกรรมสุดท้ายของมนต์รักอักษรภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในปีนี้ก็คือ กิจกรรมการแข่งขัน “มนต์รักเพลงไทย” ทางกลุ่มสาระภาษาไทยจัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดร้องเพลงที่เน้นการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้อง

กิจกรรมนี้จึงเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง อีกทั้งเด็กๆ จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ทบทวนค้นหาความสามารถและสร้างศรัทธาในศักยภาพของตนเอง โดยมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมคัดเลือกประกวดร้องเพลงเป็นจำนวนมาก

ทางกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาประกวดในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปเสียงเพลงเพราะๆ เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน