เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ที่บ้านครูธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ๓ และเด็กๆ ห้องต้นโพธิ์ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตชาวนา ภูมิปัญญาไทยของชาวนา และกระบวนการทำนารวมถึงการอยู่อย่างพอเพียงตามแบบวิถีชีวิตชาวนาที่ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี

พอไปถึงคุณครูธานีพาเด็กๆ ขึ้นไปบนบ้านเรือนไทย ครูธานีบอกกับเด็กๆว่า บ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีเจ้าของบ้านที่เป็นบรรพบุรุษของครูธานี และให้เด็กๆ พนมมือไหว้บรรพบุรุษของคุณครูธานี จากนั้นครูธานีให้ความรู้เกี่ยวกับเสาเอกและเสาโทที่มีอยู่ในบ้านเรือนไทย

ต่อจากนั้นเด็กๆ ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาโดยเริ่มจากการนำเมล็ดข้าวใส่ในเครื่องสีฝัด เพื่อกระเทาะให้เปลือกหลุดออก และได้ช่วยกันออกแรงตำข้าวด้วยครกตัวใหญ่และนำข้าวที่ได้ไปใส่ในเครื่องโม่แป้ง เด็กๆ ช่วยกันออกแรงหมุนๆ เครื่องโม่แป้งจนข้าวที่ใส่ลงไปออกมากลายเป็นแป้งข้าวเจ้า นำไปทำเป็นกล้วยทอดให้เด็กๆ ได้รับประทาน อีกทั้งเด็กๆ ยังได้นั่งรถกระแทะชมบรรยากาศรอบๆ ทุ่งนา และได้ลองขึ้นขี่บนหลังควาย

ในช่วงบ่ายครูธานีพาเด็กๆ มาที่ทุ่งนา สาธิตวิธีปักต้นกล้า ครูธานีบอกว่า “การปักต้นกล้าไม่ใช่ว่ากำต้นปักลงไปในดินเฉยๆ แต่ต้องใช้นิ้วหนึ่งนำ นิ้วหนึ่งกลบดินตามหลัง ไม่อย่างนั้นต้นข้าวจะล้มได้” เมื่อเด็กๆ รู้วิธีทำแล้วก็ไถตัวจากคันนาลงไปในบ่อโคลนลงไปดำนา จับปลา และเล่นสไลด์เดอร์โคลนกันอย่างสนุกสนาน

การมาทัศนศึกษาครั้งนี้ เด็กๆ จะได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนภายในห้องเรียน รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการพึ่งพาตนเอง และเข้าใจว่าคนเป็นส่วนหนึ่งและสัมพันธ์กับทุกสิ่งในธรรมชาติ

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากผู้ปกครองอาสาระดับชั้น อ.๓