ดนตรีจากหัวใจ…..จากผู้พิการทางสายต

บทเพลงเพราะๆ ในช่วงเช้าของวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ที่มามอบความสุข สนุกสนาน ให้กับเด็กๆ คุณครู และชาวทอสีทุกคน ด้วยเสียงดนตรีจากหัวใจจากผู้พิการทางสายตา “วง HEAVEN SOUNG” (สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) การแสดงดนตรีในวันนี้ นักดนตรีและนักร้องทุกคนเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ต้องต่อสู้กับความด้อยทางกายภาพ แม้มองไม่เห็นแต่มีความมานะ อดทน พยายามจนสามารถเล่นดนตรีและร้องเพลงได้อย่างไพเราะ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ มีกำลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต เรียนรู้ที่จะสู้ในสิ่งยาก เพื่อที่จะผ่านปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างไปได้ อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจ และเปิดโอกาสทางสังคมให้แก่ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย