สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑

 

วิชาภาษาอังกฤษ EFL เทอม 1

วิชาภาษาอังกฤษ EFL เทอม 2

วิชาภาษาอังกฤษ Phonics เทอม 1

วิชาภาษาอังกฤษ Phonics เทอม 2