สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑

 

วิชาภาษาอังกฤษ EFL

วิชาภาษาอังกฤษ Phonics