สรุปประจำสัปดาห์ ป.6 ( วิชาภาษาอังกฤษ Phonics week 8-12 ) ปีการศึกษา 2562