สรุปประจำสัปดาห์ ป.6 เทอม 2 (วิชาภาษาอังกฤษ Phonics weeks 5-8)

  • Weeks 5-8  2nd December – 25th November 2019