ยินดีที่ได้รู้จัก

สัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนมกราคม หากใครผ่านห้องประถม ๑ จะเห็นน้องน้อยอนุบาลนั่งแทรกตัวอยู่กับพี่ ๆ “เอ๊ะ! น้องเค้ามาทำอะไรกันนะ” โครงการ “ยินดีที่ได้รู้จัก” เป็นโครงการของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่ขอไปเรียนร่วมกับพี่ครึ่งวันเช้า ได้เห็นบรรยากาศห้องเรียน วิถีชีวิต และกิจกรรมการเรียนการสอนของพี่ประถม ๑ เริ่มตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมตามตารางเรียน จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพี่-น้องก็มานั่งล้อมวงคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไรกันบ้าง ก่อนที่พี่จะส่งน้องกลับห้องเรียนอนุบาล โครงการนี้ทำให้เด็กอนุบาลที่กำลังเตรียมตัวขึ้นระดับประถมมองภาพการเป็นพี่ประถมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องพัฒนาเพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ ก้าวขึ้นเป็นพี่ประถมได้อย่างมั่นคงและยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้องอีกด้วย นอกจากนี้พี่ประถม ๑ ก็ยังได้นึกย้อนถึงตนเองในช่วงต้นเทอมมาถึงปัจจุบัน เห็นการเติบโตทั้งกาย ใจ พัฒนาการทุกด้านทำให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป ส่วนบรรยากาศการเรียนร่วมจะเป็นอย่างไร ให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ


เขียนโดย ครูต้น ทัศน์เนตรดาว โสรัต หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิตอนุบาล
ขอบคุณภาพจากครู อ.๓