ตู้ทอสีปันสุข

โรงเรียนทอสีได้ตั้งตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ขาดแคลนได้รับแบ่งปันอาหารหรือของใช้จำเป็น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ขาดแคลนได้แบ่งปันผู้อื่นเช่นกัน โดยตั้งอยู่บริเวณปากซอยทางเข้าโรงเรียนสองจุด ได้แก่
๑. หน้าปากซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑ (หน้าร้านยงฟ้าไทย)
๒. หน้าปากซอยเอกมัย ๒๒ (หน้าร้านขายหนังสือพิมพ์ ข้างร้าน 7-11)

ทอสีขอเชิญชวนเด็ก ๆ และผู้ปกครองมาแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ตู้ปันสุข ใกล้บ้านกันนะคะ