งานสวน ของเด็กๆ ห้องดอกจำปี

“งานสวน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภายใต้การเรียนรู้วิถีชีวิตผ่าน ๕ งานหลัก  ในวันนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาชม งานสวน ของเด็กๆ ห้องดอกจำปีกันค่ะ

ในช่วงเช้าคุณครูชวนเด็ก ๆ ออกมานั่งที่บันได และให้เด็ก ๆ สังเกตสิ่งรอบตัว มองขึ้นไปบนท้องฟ้าว่าสังเกตเห็นอะไรบ้าง บางคนเห็นนก บางคนเห็นก้อนเมฆกำลังลอย บางคนเห็นเครื่องบิน บางคนเห็นใบไม้ จากนั้นคุณครูจึงแจกบัตรภาพรูปต้นไม้ ดอกไม้ ที่อยู่ภายในบริเวณใกล้ ๆ แล้วให้เด็ก ๆ ไปช่วยกันตามหาให้ตรงกับภาพ
กิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบความเหมือน-ต่างรูปจากบัตรภาพกับของจริง เรียนรู้ชื่อดอกไม้ ต้นไม้ เรียนรู้เรื่องสีของดอกไม้ และใบไม้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการมองเห็นและสังเกตด้วยตนเองค่ะ