Online Meeting “ห่างกายต้องไม่ห่างใจ”

อันนี้น่าจะเป็น Hashtags ที่โดนใจคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็ก ที่ตัวติดกันอยู่ในบ้านมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน
บ้านเราก็เป็นเหมือนดั่งทุกคนที่ทั้ง Work From Home และ Work with KIDS from Home พวกเราชาวพ่อแม่เริ่มจะหมดมุกและหมดแรงไปพร้อมๆ กัน
ทางโรงเรียนทอสีได้จัด Online Meeting เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูของลูก ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครองและครูอ้อน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ❤️“ห่างกายต้องไม่ห่างใจ”❤️ ซึ่งทางโรงเรียนเปิดหัวข้อไว้เพื่อให้เราตั้งคำถามอะไรก็ได้ ก่อนเข้าร่วมจึงคิดว่าคงเป็นการพูดคุยเชิงนโยบายของโรงเรียน🤔
แต่สิ่งที่ได้รับมาจากการประชุมกับผู้ปกครองชั้น อ.๒ และ อ.๓ นั้นเป็นมากกว่าเรื่องนโยบายมากมายนัก อาทิ
📌จัดโซนเรียนและเล่นให้ชัดเจน 🪑/🧸
📌การเรียนที่บ้าน พ่อแม่คือครูเพราะตอนนี้ 🎉บ้านคือฐานของการเรียนรู้🎉 โดยมีคุณครูของโรงเรียนเป็นผู้ช่วยจัดส่งกิจกรรมและเป็นที่พึ่งเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆ สามารถสอบถามได้เสมอ #พวกเราจะไม่เดียวดาย
📌เทคนิคการเรียนที่บ้านคือ บอกภาพรวมของการบ้านและให้ลูกร่วมวางแผนว่าวันนี้มีอะไรที่เราต้องทำให้สำเร็จ เพื่อสร้างวินัยในการใช้ชีวิต #ต้องยอมปากห้อย 🐸
📌พ่อแม่ต้องตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายให้กับลูกวันละนิด เพื่อฝึกความอดทน สู้สิ่งยาก #ลูกคือแบบฝึกหัดให้พ่อแม่เช่นกัน 😅
และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับดิฉันได้รับจากการประชุมครั้งนี้คือ 💡เรื่องของอารมณ์💡
📌📌 ความไม่อยากของลูกเป็นแค่อารมณ์ อารมณ์เป็นเรื่องที่ผ่านมาและผ่านไป ดังนั้นพ่อแม่ต้องไม่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของลูกมากจนเกินไป ลูกจะได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล 🪐
คุณครูแนะนำวิธีรับมือเมื่อลูกเกิดอาการดึงจุดเดือดของเรา😤
👉🏻รับฟัง👉🏻แสดงว่าเราเข้าใจความรู้สึกเขา👉🏻ชวนคิดวิธีดับทุกข์👉🏻ทำด้วยกัน👉🏻จบ
การพูดคุยกับคุณครูของโรงเรียนครั้งนี้ได้เรียก ‘สติ’ ของดิฉันคืนมาหลังจากไม่ได้พบกันนาน🤣 กลับมาเข้าใจบทบาทของตัวเอง มีวิชาในการเป็นครูของลูก และที่สำคัญที่สุดทำให้เรามั่นใจในวิธีการของโรงเรียนว่า “เรามาถูกทางแล้ว”
🥰 ดิฉันประทับใจความเป็นห่วงเป็นใยที่จับต้องได้ รับรู้ได้ว่าทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับพ่อแม่มาก เพราะเด็กจะต้องไม่หยุดพัฒนาและพ่อแม่คือผู้ที่ทำให้สิ่งนั้นดำเนินต่อไป ท่ามกลางความหยุดชะงักของโลกใบนี้ 🦠
ขอบพระคุณโรงเรียนมากค่ะ
นัทธชา สุนทรวิเนตร์ (แม่ปอย)
แม่น้องเปีย ด.ญ. พียา ศุภพิพัฒน์ อนุบาล ๓