ทักษะในการบริหารจัดการเวลา

ที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณบริหารเวลาไม่ดีบ้างหรือไม่
ทักษะในการบริหารจัดการเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้ ซึ่งจะทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นในขณะที่ยังดำเนินทุกๆ กิจกรรมได้อย่างลงตัว
การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่โรงเรียนทอสีให้ความสำคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กษิดิศ เจริญชลวานิช ผู้บริหารระดับสูง บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการเวลา
อาจารย์ชวนคุณครูคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการเวลาไม่ดี ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง
จากนั้นได้แนะนำเทคนิคตารางการบริหารเวลา เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยการแบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น ๔ ประเภท ตาม “ความสำคัญ” และ “ความเร่งด่วน” แบ่งเป็น
๑. งานสำคัญและเร่งด่วน
๒. งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
๓. งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน
๔. งานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน
หลังจากจัดลำดับความสำคัญของงานได้แล้ว สิ่งที่สำคัญในลำดับถัดไปก็คือ “การบริหารจัดการเวลาที่ดีทำอย่างไร”
เริ่มต้นด้วย ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในการใช้ชีวิตแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเรียน การทำงาน การทำธุรกิจ ต้องมีการวางแผน และหมั่นถามตัวเองตลอดว่า “เรามีเป้าหมายอะไรในชีวิต” แล้วลองวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลา ทบทวนในสิ่งที่ทำ ประเมินโอกาสที่จะสำเร็จได้ สร้างสมดุลแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว การแบ่งเวลาอย่างมีกระบวนการ รู้ว่าเวลาใดต้องเข้าสู่การทำงานที่ชัดเจน จะช่วยให้ชีวิตเราดีอย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานและเรื่องส่วนตัว
โรงเรียนทอสีต้องขอขอบคุณอาจารย์กษิดิศ เจริญชลวานิช เป็นอย่างสูง ที่มาแบ่งปันความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทอสี เพื่อให้สามารถบริหารเวลาชีวิตได้อย่างลงตัว และจัดการงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ
ท่านผู้ปกครองสามารถนำวิธีการนี้ไปปรับใช้ได้นะคะ หรือถ้ามีวิธีการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพแบบอื่นๆส่งมาแบ่งปันคุณครูได้ค่ะ