กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนอนุบาล

หลังจากที่เราได้ทำการเรียนรู้ในรูปแบบ Thawsi Home Based Learning ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา วันนี้ได้ต้อนรับเด็ก ๆ กลับสู่รั้วทอสีอีกครั้ง กับกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล ๑ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค
🧴ก่อนที่เด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาภายในโรงเรียน จะต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตลอดการทำกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี
✌️กิจกรรมเตรียมความพร้อมทำให้เด็ก ๆ ได้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อน ๆ อีกด้วย