กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

วันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทอสีจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามพุทธประเพณี โดยมีครูและนักเรียนทุกระดับชั้นรวมกันหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ โดยมีครูสาระสังคมศึกษามาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของการหล่อเทียนพรรษา ความสำคัญของวันเข้าพรรษา รวมถึงวิธีการหล่อเทียนพรรษา
การจัดพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ขออนุโมทนากับฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนประถม ทีมครูสาระสังคมศึกษา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอนค่ะ