การเตรียมการป้องกันและรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

🆘 การเตรียมการป้องกันและรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนทอสีได้จัดอบรม “การเตรียมการป้องกันและรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดยมี พันตรีภาคภูมิ ทองอร่าม (ครูคิโด้) ผู้จัดฝึกการป้องกันภัยและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน KIDO SURVIVAL KID CAMP และทีมงาน มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับครูและบุคลากร
🕯️โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจการหนีไฟ เพื่อเป็นต้นแบบในการเอาตัวรอดในเหตุการณ์อื่น ๆ
🔥“ไฟไหม้” ทำอย่างไรให้เอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย
ครูคิโด้อธิบายว่า ไฟไหม้เกิดจาก ๓ องค์ประกอบ คือ ออกซิเจน เชื้อเพลิง และความร้อน ไฟไหม้ในอาคารเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร การจุดธูปเทียน การประกอบอาหาร ฯลฯ คนส่วนใหญ่มักเสียชีวิตเพราะ “ควัน” เนื่องจากขาดอากาศหายใจ เราจึงจำเป็นต้องหนีไปยังจุดที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
💨จากนั้น ครูคิโด้ได้อธิบายและสาธิตวิธีการอพยพนีไฟ โดยใช้ถุงพลาสติกกักเอาอากาศครอบศีรษะไว้สำหรับหายใจ แล้วใช้หลังมือสัมผัสผนังเพื่อหาทางออกและอพยพตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัย หลังจากนั้นให้ครูและบุคลากรได้ลองปฏิบัติจริง โดยจำลองสถานการณ์การเกิดกลุ่มควันในห้องที่ไฟดับ แล้วทำตามขั้นตอนที่ได้ฝึกอบรมมา
🧯ต่อด้วยการเรียนรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง การดับไฟในกรณีแก๊สรั่วไหล ไฟฟ้าฟ้าลัดวงจร รวมถึงการเตรียมพร้อมและการตรวจสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง
🙋‍♀️นอกจากการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ในอาคารแล้ว ครูคิโด้ยังได้อธิบายวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์อื่น ๆ เช่น แผ่นดินไหว พื้นที่แออัด โจรผู้ร้าย ฯลฯ และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการนำไปฝึกให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย
💡ทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอีกหนึ่งวิชาชีวิตที่สำคัญ การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ “สติ” จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
โรงเรียนทอสีขอขอบคุณครูคิโด้และทีมงานที่มาให้ความรู้กับครู บุคลากร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวันนี้ คุณครูจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ