ฝนสีใบไม้

ฝนสีใบไม้ 🍃
☘️กิจกรรมฝนสีใบไม้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆได้นำเอาธรรมชาติรอบตัวมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมวันนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างต่างๆ กับ Teacher Len จากนั้นเด็กๆได้นำเอาการ์ดรูปร่างแบบต่าง ๆ ไปเทียบกับคุณครูธรรมชาติ ก็คือ ใบไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ รอบตัว เมื่อสำรวจธรรมชาติรอบตัวเสร็จเรียบร้อยคุณครูได้พาเด็กๆ มาเสริมสร้างจิตนาการความคิดสร้างสรรค์ กับกิจกรรม “ฝนสีใบไม้” โดยนำใบไม้แห้งวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลงานศิลปะใบไม้ที่ทั้งสนุกสนานและยังได้สังเกตลักษณะ สี ของใบไม้ ดอกไม้ ต้นไม้อีกด้วยค่ะ