สรุปประจำสัปดาห์ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

 

สรุปการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ ๑

EFL

Phonics

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Phonics