ตลาดทอสีเบิกบาน ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙

กลับมาพบกันอีกครั้งในปีนี้…
“ตลาดชุมชนทอสีเบิกบาน” # ๗
ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างชุมชนเล็กๆ
ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กินเป็น อยู่เป็น
อีกทั้งให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วย แนวคิด Zero Waste Farmer Market

More