สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

สรุปการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ 1

EFL

Phonics

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Phonics