สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

สรุปการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ ๑

EFL

Phonics

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Phonics