สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาคเรียนที่ ๑

EFL

  • Weeks 1-4 Teaching date 1st July – 31st July 2020
  • Weeks 6-9 Teaching date 1st August -31st August 2020
  • Weeks 10-14 Teaching date 1st September -30th September 2020

Phonics

 

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Phonics