student4out

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนทอสี

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒-๓

และนักเรียนประถมทุกระดับชั้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Load More

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares