อนุโมทนา .. สาธุ นักเรียนทอสี

อนุโมทนา .. สาธุ นักเรียนทอสี

ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถม๔ โรงเรียนทอสีได้บรรพชาเป็นสามเณร ณวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๒ รูป คือ สามเณรอิม และสามเณรเชน

น้องอิม รสิ ศิริชาติชัย ป.๔ บวชเมื่อวันที่ ๒-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
น้องเชน กันต์ฐพงษ์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ป.๔ บวชเมื่อวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

ทั้ง ๒ คน มีสิ่งดีๆ ในระหว่างที่ได้บวชเป็นสามเณร มาแบ่งปันให้ทราบและร่วมอนุโมทนากันด้วยครับ

น้องอิม
เล่าว่าตนเองได้รับการฝึกฝนทั้งในด้านสติ สมาธิ ความอดทน การดูแลและช่วยเหลือตนเอง โดยเฉพาะด้านความอดทนในเวลาที่หิวตอนกลางคืนแล้วฉันข้าวไม่ได้ ในเวลาเดินรับบาตรต้องถอดรองเท้า เวลาเดินหินตำเท้าก็จะทำให้เกิดสติ การเดิมอุ้มบาตรก็ต้องอดทนเพราะหนักและร้อน พระอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้คิดว่า เหมือนแม่อุ้มท้อง แต่ของเณรยังวางบาตรลงได้ถ้าเหนื่อยหรือเมื่อย แต่แม่เมื่อครั้งยังอุ้มท้องไม่สามารถวางได้เลย

น้องเชน
มีสิ่งที่อยากแบ่งปันว่า นอกจากบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ แล้วยังเป็นการบวชเพื่อแผ่กุศลผลบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง และเพื่อส่งผลบุญให้คุณอาที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้ฟื้นและหายป่วย รวมทั้งการได้ฝึกสติและสมาธิมากขึ้น ผ่านการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ได้รับความรู้จากการฟังธรรมะจากพระอาจารย์และผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้ฝึกความอดทน เช่น ตอนไปจำวัดที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ตลอด ๗ วัน ต้องเดินธุดงค์ระยะทางไกลแทบทุกวัน ตอนที่รองเท้าหายก็ต้องเดินบนพื้นถนนร้อนๆ และฝึกอดทนต่อกิเลสความอยากต่างๆ ได้ฝึกให้เป็นผู้กินง่ายอยู่ง่ายมากขึ้น ฝึกปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เรียนรู้การอยู่ในสังคมใหม่ๆ ฝึกวินัย คือตื่นและฉันตามเวลา และต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีล ๑๐ ฝึกสำรวมกายวาจาใจ ฝึกอยู่ห่างจากพ่อแม่ ฝึกช่วยเหลือตัวเองแก้ปัญหาเอง และยังได้ฝึกความเพียรพยายาม เช่น ต้องจำบทสวดต่างๆ

ขออนุโมทนาบุญกับน้องอิม และน้องเชน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

#สามเณร
#ปฏิบัติธรรม
#การศึกษาพุทธปัญญา
#โรงเรียนทอสี