โรงเรียนทอสี บริจาคสมทบทุนการกุศลเพื่อบำรุงสงฆ์ วัดหนองป่าพง

20170426_141019

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
โรงเรียนทอสี บริจาคสมทบทุนการกุศลเพื่อบำรุงสงฆ์ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วัดที่ก่อตั้งโดยหลวงพ่อชาครูบาอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์
เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ,ทำบุญด้วยการยินดีในการทำดีของผู้อื่น
เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ร่วมกันครับ

20170426_141117

#อนุโมทนา
#วัดหนองป่าพง
#การศึกษาพุทธปัญญา
#โรงเรียนทอสี