ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เช้าวันนี้(๔ พ.ค.๖๐) โรงเรียนทอสีจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของโรงเรียนในปี ๒๕๖๐ แจ้งข่าวสารและขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ รับทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบัติทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

จากนั้นเป็นการพบปะคุณครูประจำชั้นและคุณครูสาระ เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนของลูกและจุดเปลี่ยนจากวัยอนุบาลสู่ประถมว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของลูกอย่างไร การจัดสรรเวลาการเตรียมตัวมาโรงเรียน  บทบาทของผู้ปกครองในการช่วยเหลือลูกจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สอบถามข้อสงสัย

 

ก่อนจบการประชุมคุณครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปวารณาตนเพื่อร่วมกันทำหน้าที่ผู้ปกครองและคุณครูอย่างเต็มความสามารถด้วยเมตตาต่อกัน

 

โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครอง  ที่ให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  และขอเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่ผู้ปกครองของนักเรียนประถม๑ ได้อย่างที่ตั้งใจนะคะ