ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

“การเลี้ยงดูบุตรหลานของเรา นอกจากวิชาการหรือวิชาชีพ ควรให้เขาได้รู้จักวิชาชีวิตและทำให้เขาตระหนักว่า ความสุขไม่ได้เกิดจากการเสพ แต่ความสุขเกิดจากการทำ เสพเท่าไหร่ๆ พอถึงจุดหนึ่งก็เบื่อ ก็ต้องเสพมาก เสพเพิ่ม เสพใหม่
แต่ว่าถ้าให้เขามีความสุขจากการทำ การปลูกต้นไม้ ช่วยงานบ้าน การทำความดีหรือการทำสมาธิ เขาจะมีที่พึ่ง จะมีแหล่งแห่งความสุขที่ยั่งยืน อาจจะใช้เวลาแต่จะทำให้เขามีจิตใจเป็นที่พึ่งได้”

ส่วนหนึ่งจากการแสดงธรรม นำโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ในการปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง โรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ทางคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป ขออนุโมทนา สาธุ ในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง

 

รับฟังธรรมเทศนาย้อนหลัง