สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑

 

วิชาภาษาอังกฤษ

EFL

Phonics