อบรมภาษาชีวิต

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทอสีได้จัดให้มีการอบรม “ภาษาชีวิต” ให้กับครอบครัวใหม่ของชาวทอสี โดยเริ่มจาก
ผู้ปกครองรุ่นพี่มาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการที่นำภาษาชีวิตไปใช้กับลูก โดยมี คุณธนกฤษ ฉัตราภรณ์ ( พ่อต้น ) และคุณพัดชา  ฉัตราภรณ์ ( แม่กอล์ฟ ) คุณพ่อคุณแม่ของน้องเอมิ อ.๒  มาเล่าประสบการณ์และวิธีการนำเอาภาษาชีวิตไปใช้กับลูกให้ผู้ปกครองน้องใหม่ได้เข้าใจวิธีการและนำความรู้เรื่องภาษาชีวิตไปใช้กับลูกๆ ได้

โดยพ่อต้น กล่าวถึงภาษาชีวิตว่า “ภาษาชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว เวลาออกจากบ้านก็ชี้ให้ลูกดูป้ายข้างทาง หรือเวลาอยู่บนรถก็จะช่วนลูกเล่นนับสีของรถ และบนรถจะไม่ให้ลูกดูการ์ตูนจะเป็นการเล่นเกมแทนและชวนพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ แต่การสอนภาษาชีวิตไม่ใช่ว่าจะสอนได้ตลอด เราต้องสังเกตอารมณ์ของลูกก่อนที่จะสอนเรื่องภาษาชีวิตว่าลูกพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่

หลังจากช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เข้าสู่ช่วงการทำ workshop ด้วยการนำสิ่งของที่อยู่รอบตัว เช่น กล่องน้ำผลไม้ เสื้อ กล่องใส่ขนม กล่องยาสีฟัน  มาให้ผู้ปกครองได้ช่วยกันหาสิ่งที่สามารถสอนให้ลูกๆ เรียนรู้ภาษาได้  จากนั้นให้ผู้ปกครองแสดงบทบาทสมมติ โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ว่าในแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดมาให้ จะสามารถพาลูกๆ เรียนรู้ภาษาชีวิตได้อย่างไรบ้าง

การอบรมในครั้งนี้หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ “ภาษาชีวิต” และนำเอากลับไปชวนให้ลูก ๆ เรียนรู้ภาษาอย่างสนุก เพลิดเพลินและมีความสุขกับการเรียนภาษา สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ของน้องเอมิ อ.๒  ผู้ปกครองรุ่นพี่ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเอาภาษาชีวิตไปใช้กับลูกๆให้กับผู้ปกครองรุ่นน้องค่ะ