อบรม “Unspoken words….เสียงของลูกที่พ่อแม่ไม่ได้ยิน”

วันนี้ (๑๒ มิ.ย. ๕๒) โรงเรียนทอสีได้จัดอบรม “Unspoken words….เสียงของลูกที่พ่อแม่ไม่ได้ยิน”  โดย แพทย์หญิงเบญจพร  ตันตสูติ  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันนี้คุณหมอได้ยกเอาตัวอย่างปัญหาของเด็กจากละครเรื่อง “วัยแสบสาแหรกขาด ๒ ” มาเป็นตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ เช่น  Temper Tantrum (เด็กกรี๊ด), Perfectionism,Gender Creative (ความหลากหลายในเพศของตนเอง), Autism  (เด็กที่ความผิดปกติทางการเรียนรู้)และเด็กติดเกม

โดยนำเอาพฤติกรรมเด็กจากละครมาพูดคุยถึงสาเหตุของปัญหา ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา  รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาและทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น  จากนั้นเป็นการ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนปัญหาและข้อสงสัยในพฤติกรรมของลูกให้กับผู้ปกครอง

ก่อนจบการอบรมคุณหมอ ได้ฝากข้อคิดให้กับผู้ปกครอง “สัมพันธภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด การที่เราจะมีสัมพันธภาพที่ทำให้ลูกเชื่อมั่นไว้วางใจ มีอะไรสามารถเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง ก็ต้องปลูกฝังเรื่องของความสนิทสนม คุณพ่อคุณแม่ต้องฟังลูกให้เป็น หลายๆ ครั้ง เคสที่มาหาหมอ เวลาลูกมีอะไรมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง คุณแม่คุณพ่อก็จะไม่ฟังแต่จะคอยสอน คอยแนะนำ มักจะเป็นแบบนี้  บางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการก็แค่ใครสักคนที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขาในตอนนั้น  เขาอาจจะไม่ต้องการแนวทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างแรก  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งสติ พอลูกเล่าอะไรให้ฟังต้องใจเย็นๆ รอให้เขาเล่าให้จบก่อน  ฟังเขาเพื่อที่เราจะเข้าใจเขาให้มากขึ้น”

โรงเรียนทอสีขอขอบคุณ แพทย์หญิงเบญจพร  ตันตสูติ  ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองทอสีในวันนี้ค่ะ