Thawsi Plearn Kits (TPK)

Thawsi Plearn Kits (TPK) เป็นชุดการเรียนรู้ที่คุณครูออกแบบให้สำหรับเด็ก ๆ แต่ละชั้น ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวันส่งไปให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทำ เรียนรู้ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ในชุดประกอบด้วยคำอธิบายกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ เช่น นิทาน ใบงาน เกม สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ งานประดิษฐ์ และคลิปการเรียนรู้
วันนี้จึงขอนำภาพเบื้องหลังการจัดทำชุด TPK ของคุณครูอนุบาล ที่ตั้งใจผลิตสื่อให้เด็ก ๆ ได้นำกลับไปเล่นที่บ้านมาให้ได้ชมกัน เมื่อเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกับชุดกิจกรรมแล้ว อย่าลืมถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอการเล่น ส่งกลับมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะ