สรุปการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปีการศึกษา 2565

วิชาภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ ๑

EFL

Reading and Phonics

 

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Reading and Phonics