ประถมทอสี..สอนอะไร

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนทอสีจัดประชุมผู้ปกครองอนุบาลเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนทอสี” การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเรียนของลูกในระดับประถม
โดยกิจกรรมวันนี้  เริ่มจากการตอบคำถามในหัวข้อ “ประถมทอสีที่ท่านรู้จัก” จากนั้นเป็นการแนะนำหลักสูตรและเกณฑ์การเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ต่อด้วยกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “โรงเรียนทอสีสอนอะไร” โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมเสวนาและตอบข้อซักถาม ขอนำส่วนหนึ่งจากการเสวนา มาแบ่งปันให้ชื่นใจกันค่ะ

พี่หมิง หมิง (ศิษย์เก่า ห้องต้นโมก รุ่น ๒) : หนูค่อนข้างผูกพันกับโรงเรียนทอสี เวลาอยู่โรงเรียนใหม่ คือ เป็นที่ที่เราไปเจอเพื่อน อยู่ในห้องเรียนแล้วเราก็กลับบ้าน แต่อยู่ที่ทอสีเรามาเจอคุณครู คุณครูก็ยังรักเราเหมือนเดิม ส่วนการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ด้วยความที่โรงเรียนเป็นแนวพุทธปัญญา เด็กที่ทอสีก็จะรู้ใจเขา รู้ใจเราตั้งแต่อนุบาล ถ้าเกิดเรื่องขึ้นคุณครูไม่ได้ถามว่าใครเป็นสาเหตุ แต่ครูจะถามว่า ทำอย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้สึกอย่างไร ก็เลยทำให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนรอบตัวเรา แต่เราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยค่ะ

พี่ซันนี่ (ศิษย์เก่า ห้องก้ามปู รุ่น ๒) : การเป็นนักเรียนพุทธปัญญาทำให้รู้สึกแปลกจากเด็กคนอื่นไหม ผมไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรจากคนอื่นนะครับ ถ้าถามว่าเพื่อนเยอะไหม ก็เยอะครับ แต่เพื่อนสนิทอาจจะไม่เยอะ คงเพราะเรามนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย เวลาทำงานกลุ่มก็ทำงานร่วมกันได้ ถ้ามองถึงความเป็นผู้นำ เมื่อไหร่ที่กลุ่มต้องการผู้นำ ผมก็พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับ แต่ไม่ต้องได้รับบทบาทการเป็นผู้นำตลอดเวลา ถ้าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเข้ามา ผมก็จะให้โอกาสกับเพื่อนคนอื่นก่อน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวผมเองทุกครั้งครับ

การจัดประชุมครั้งนี้หวังว่าจะทำให้ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนได้ชัดเจนมากขึ้น  รวมทั้งเห็นผลการบ่มเพาะนักเรียนประถมทอสี จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาแบ่งปันในวันนี้

ขอขอบคุณผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
ผู้ปกครอง : แม่เจน จินตนา มหาเปารยะ (คุณแม่น้องต๊อดติ)
ศิษย์เก่า : พี่หมิงหมิง ภาคินี ธีระกาญจน์, พี่ซันนี่ จิรพนธ์ โควศุภมงคล และพี่ฟ้าคราม รุจน์สกุล ศรีสุพรรณราช
ศิษย์ปัจจุบัน : น้องปันปัน ด.ช. ภาคิน พิพัฒน์เมฆินทร์ และน้องต๊อดดิ ด.ช. อัครชัย มหาเปารยะ