ผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

–          กราฟแสดงผลสำรวจ ระดับอนุบาล

–          กราฟแสดงผลสำรวจ ระดับประถม

–          กราฟแสดงผลสำรวจ รวมทั้งโรงเรียน